Ποιος είναι John Coyle White ;, πότε πέθανε ο John Coyle White ; John Coyle White ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του John Coyle White

Πληροφορίες σχετικά με το John Coyle White

Τόπος Γέννησης
Newport, Texas
Ημερομηνία γέννησης
25 Νοεμβρίου 1924
Τρέχουσα ηλικία
97
Ημερομηνία θανάτου
20 Ιανουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
70
Τόπος θανάτου
Washington, D.C.

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε John Coyle White ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο John Coyle White , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. John Coyle White πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του John Coyle White είναι 20 Ιανουαρίου 1995 . John Coyle White πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο John Coyle White , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο John Coyle White όταν πέθανε;

John Coyle White πέθανε το 1995 . John Coyle White ήταν 70 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο John Coyle White ;

John Coyle White πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο John Coyle White πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει John Coyle White ;

Έχουν περάσει περίπου 10238 ημέρες από John Coyle White .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε John Coyle White ;

John Coyle White έχει πεθάνει περίπου 341 μήνες.

Πού πέθανε ο John Coyle White ; Τόπος θανάτου

John Coyle White έκλεισε τα μάτια του στο 20 Ιανουαρίου 1995 στο Washington, D.C. . Ο τόπος του θανάτου είναι Washington, D.C. .

Πότε γεννήθηκε το John Coyle White ;

John Coyle White γεννήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 1924 . John Coyle White γεννήθηκε το 1924 .

Πού γεννήθηκε ο John Coyle White ; Τόπος γέννησης

John Coyle White άνοιξε τα μάτια του στις 25 Νοεμβρίου 1924 στο Newport, Texas . Τόπος γέννησης είναι Newport, Texas .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα John Coyle White αν ζούσε;

John Coyle White , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 97 αν ζούσε σήμερα.

Ο John Coyle White έχει πεθάνει;

John Coyle White πέθανε το 1995 . Ο John Coyle White πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.