Ποιος είναι John Bockris ;, πότε πέθανε ο John Bockris ; John Bockris ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του John Bockris

Πληροφορίες σχετικά με το John Bockris

Τόπος Γέννησης
Johannesburg, South Africa
Ημερομηνία γέννησης
04 Ιανουαρίου 1923
Τρέχουσα ηλικία
99
Ημερομηνία θανάτου
06 Ιουλίου 2013
Ηλικία που πέθανε
90
Τόπος θανάτου
Gainesville, Florida
Ιθαγένεια
flagicon

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε John Bockris ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο John Bockris , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. John Bockris πέθανε το 2013 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του John Bockris είναι 06 Ιουλίου 2013 . John Bockris πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο John Bockris , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2013 .

Πόσο χρονών ήταν ο John Bockris όταν πέθανε;

John Bockris πέθανε το 2013 . John Bockris ήταν 90 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο John Bockris ;

John Bockris πέθανε το 2013 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο John Bockris πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει John Bockris ;

Έχουν περάσει περίπου 3501 ημέρες από John Bockris .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε John Bockris ;

John Bockris έχει πεθάνει περίπου 117 μήνες.

Πού πέθανε ο John Bockris ; Τόπος θανάτου

John Bockris έκλεισε τα μάτια του στο 06 Ιουλίου 2013 στο Gainesville, Florida . Ο τόπος του θανάτου είναι Gainesville, Florida .

Πότε γεννήθηκε το John Bockris ;

John Bockris γεννήθηκε στις 04 Ιανουαρίου 1923 . John Bockris γεννήθηκε το 1923 .

Πού γεννήθηκε ο John Bockris ; Τόπος γέννησης

John Bockris άνοιξε τα μάτια του στις 04 Ιανουαρίου 1923 στο Johannesburg, South Africa . Τόπος γέννησης είναι Johannesburg, South Africa .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα John Bockris αν ζούσε;

John Bockris , που πέθανε το 2013 , θα ήταν 99 αν ζούσε σήμερα.

Ο John Bockris έχει πεθάνει;

John Bockris πέθανε το 2013 . Ο John Bockris πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.