Ποιος είναι Joe Balsis ;, πότε πέθανε ο Joe Balsis ; Joe Balsis ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Joe Balsis

Πληροφορίες σχετικά με το Joe Balsis

Τόπος Γέννησης
Minersville, Pennsylvania
Ημερομηνία γέννησης
01 Ιανουαρίου 1921
Τρέχουσα ηλικία
102
Ημερομηνία θανάτου
01 Ιανουαρίου 1995

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Joe Balsis ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Joe Balsis , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Joe Balsis πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Joe Balsis είναι 01 Ιανουαρίου 1995 . Joe Balsis πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Joe Balsis , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Joe Balsis όταν πέθανε;

Joe Balsis πέθανε το 1995 . Joe Balsis ήταν όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Joe Balsis ;

Joe Balsis πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Joe Balsis πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Joe Balsis ;

Έχουν περάσει περίπου 10267 ημέρες από Joe Balsis .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Joe Balsis ;

Joe Balsis έχει πεθάνει περίπου 342 μήνες.

Πού πέθανε ο Joe Balsis ; Τόπος θανάτου

Joe Balsis έκλεισε τα μάτια του στο 01 Ιανουαρίου 1995 στο . Ο τόπος του θανάτου είναι .

Πότε γεννήθηκε το Joe Balsis ;

Joe Balsis γεννήθηκε στις 01 Ιανουαρίου 1921 . Joe Balsis γεννήθηκε το 1921 .

Πού γεννήθηκε ο Joe Balsis ; Τόπος γέννησης

Joe Balsis άνοιξε τα μάτια του στις 01 Ιανουαρίου 1921 στο Minersville, Pennsylvania . Τόπος γέννησης είναι Minersville, Pennsylvania .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Joe Balsis αν ζούσε;

Joe Balsis , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 102 αν ζούσε σήμερα.

Ο Joe Balsis έχει πεθάνει;

Joe Balsis πέθανε το 1995 . Ο Joe Balsis πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.