Ποιος είναι Jimmy D'Aquisto ;, πότε πέθανε ο Jimmy D'Aquisto ; Jimmy D'Aquisto ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Jimmy D'Aquisto

Πληροφορίες σχετικά με το Jimmy D'Aquisto

Τόπος Γέννησης
Brooklyn
Ημερομηνία γέννησης
08 Νοεμβρίου 1935
Τρέχουσα ηλικία
86
Ημερομηνία θανάτου
16 Απριλίου 1995
Ηλικία που πέθανε
60
Τόπος θανάτου
California
Ιθαγένεια
United States

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Jimmy D'Aquisto ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Jimmy D'Aquisto , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Jimmy D'Aquisto πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Jimmy D'Aquisto είναι 16 Απριλίου 1995 . Jimmy D'Aquisto πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Jimmy D'Aquisto , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Jimmy D'Aquisto όταν πέθανε;

Jimmy D'Aquisto πέθανε το 1995 . Jimmy D'Aquisto ήταν 60 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Jimmy D'Aquisto ;

Jimmy D'Aquisto πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Jimmy D'Aquisto πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Jimmy D'Aquisto ;

Έχουν περάσει περίπου 10150 ημέρες από Jimmy D'Aquisto .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Jimmy D'Aquisto ;

Jimmy D'Aquisto έχει πεθάνει περίπου 338 μήνες.

Πού πέθανε ο Jimmy D'Aquisto ; Τόπος θανάτου

Jimmy D'Aquisto έκλεισε τα μάτια του στο 16 Απριλίου 1995 στο California . Ο τόπος του θανάτου είναι California .

Πότε γεννήθηκε το Jimmy D'Aquisto ;

Jimmy D'Aquisto γεννήθηκε στις 08 Νοεμβρίου 1935 . Jimmy D'Aquisto γεννήθηκε το 1935 .

Πού γεννήθηκε ο Jimmy D'Aquisto ; Τόπος γέννησης

Jimmy D'Aquisto άνοιξε τα μάτια του στις 08 Νοεμβρίου 1935 στο Brooklyn . Τόπος γέννησης είναι Brooklyn .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Jimmy D'Aquisto αν ζούσε;

Jimmy D'Aquisto , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 86 αν ζούσε σήμερα.

Ο Jimmy D'Aquisto έχει πεθάνει;

Jimmy D'Aquisto πέθανε το 1995 . Ο Jimmy D'Aquisto πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.