Ποιος είναι Jim Lee Howell ;, πότε πέθανε ο Jim Lee Howell ; Jim Lee Howell ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Jim Lee Howell

Πληροφορίες σχετικά με το Jim Lee Howell

Τόπος Γέννησης
Lonoke, Arkansas
Ημερομηνία γέννησης
26 Σεπτεμβρίου 1914
Τρέχουσα ηλικία
107
Ημερομηνία θανάτου
03 Ιανουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
80
Τόπος θανάτου
Lonoke, Arkansas

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Jim Lee Howell ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Jim Lee Howell , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Jim Lee Howell πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Jim Lee Howell είναι 03 Ιανουαρίου 1995 . Jim Lee Howell πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Jim Lee Howell , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Jim Lee Howell όταν πέθανε;

Jim Lee Howell πέθανε το 1995 . Jim Lee Howell ήταν 80 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Jim Lee Howell ;

Jim Lee Howell πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Jim Lee Howell πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Jim Lee Howell ;

Έχουν περάσει περίπου 10255 ημέρες από Jim Lee Howell .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Jim Lee Howell ;

Jim Lee Howell έχει πεθάνει περίπου 342 μήνες.

Πού πέθανε ο Jim Lee Howell ; Τόπος θανάτου

Jim Lee Howell έκλεισε τα μάτια του στο 03 Ιανουαρίου 1995 στο Lonoke, Arkansas . Ο τόπος του θανάτου είναι Lonoke, Arkansas .

Πότε γεννήθηκε το Jim Lee Howell ;

Jim Lee Howell γεννήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 1914 . Jim Lee Howell γεννήθηκε το 1914 .

Πού γεννήθηκε ο Jim Lee Howell ; Τόπος γέννησης

Jim Lee Howell άνοιξε τα μάτια του στις 26 Σεπτεμβρίου 1914 στο Lonoke, Arkansas . Τόπος γέννησης είναι Lonoke, Arkansas .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Jim Lee Howell αν ζούσε;

Jim Lee Howell , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 107 αν ζούσε σήμερα.

Ο Jim Lee Howell έχει πεθάνει;

Jim Lee Howell πέθανε το 1995 . Ο Jim Lee Howell πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.