Ποιος είναι Jerry Zipkin ;, πότε πέθανε ο Jerry Zipkin ; Jerry Zipkin ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Jerry Zipkin

Πληροφορίες σχετικά με το Jerry Zipkin

Τόπος Γέννησης
New York City, U.S.
Ημερομηνία γέννησης
17 Δεκεμβρίου 1914
Τρέχουσα ηλικία
107
Ημερομηνία θανάτου
07 Ιουνίου 1995
Ηλικία που πέθανε
80
Τόπος θανάτου
New York City, U.S.

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Jerry Zipkin ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Jerry Zipkin , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Jerry Zipkin πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Jerry Zipkin είναι 07 Ιουνίου 1995 . Jerry Zipkin πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Jerry Zipkin , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Jerry Zipkin όταν πέθανε;

Jerry Zipkin πέθανε το 1995 . Jerry Zipkin ήταν 80 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Jerry Zipkin ;

Jerry Zipkin πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Jerry Zipkin πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Jerry Zipkin ;

Έχουν περάσει περίπου 10106 ημέρες από Jerry Zipkin .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Jerry Zipkin ;

Jerry Zipkin έχει πεθάνει περίπου 337 μήνες.

Πού πέθανε ο Jerry Zipkin ; Τόπος θανάτου

Jerry Zipkin έκλεισε τα μάτια του στο 07 Ιουνίου 1995 στο New York City, U.S. . Ο τόπος του θανάτου είναι New York City, U.S. .

Πότε γεννήθηκε το Jerry Zipkin ;

Jerry Zipkin γεννήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 1914 . Jerry Zipkin γεννήθηκε το 1914 .

Πού γεννήθηκε ο Jerry Zipkin ; Τόπος γέννησης

Jerry Zipkin άνοιξε τα μάτια του στις 17 Δεκεμβρίου 1914 στο New York City, U.S. . Τόπος γέννησης είναι New York City, U.S. .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Jerry Zipkin αν ζούσε;

Jerry Zipkin , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 107 αν ζούσε σήμερα.

Ο Jerry Zipkin έχει πεθάνει;

Jerry Zipkin πέθανε το 1995 . Ο Jerry Zipkin πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.