Ποιος είναι Jef Bruyninckx ;, πότε πέθανε ο Jef Bruyninckx ; Jef Bruyninckx ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Jef Bruyninckx

Πληροφορίες σχετικά με το Jef Bruyninckx

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Jef Bruyninckx ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Jef Bruyninckx , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Jef Bruyninckx πέθανε το NaN . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Jef Bruyninckx είναι 31 Ιανουαρίου 2023 . Jef Bruyninckx πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Jef Bruyninckx , η απάντηση στην ερώτηση είναι NaN .

Πόσο χρονών ήταν ο Jef Bruyninckx όταν πέθανε;

Jef Bruyninckx πέθανε το NaN . Jef Bruyninckx ήταν όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Jef Bruyninckx ;

Jef Bruyninckx πέθανε το NaN . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Jef Bruyninckx πέθανε πριν από περίπου NaN χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Jef Bruyninckx ;

Έχουν περάσει περίπου NaN ημέρες από Jef Bruyninckx .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Jef Bruyninckx ;

Jef Bruyninckx έχει πεθάνει περίπου NaN μήνες.

Πού πέθανε ο Jef Bruyninckx ; Τόπος θανάτου

Jef Bruyninckx έκλεισε τα μάτια του στο 31 Ιανουαρίου 2023 στο . Ο τόπος του θανάτου είναι .

Πότε γεννήθηκε το Jef Bruyninckx ;

Jef Bruyninckx γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2023 . Jef Bruyninckx γεννήθηκε το NaN .

Πού γεννήθηκε ο Jef Bruyninckx ; Τόπος γέννησης

Jef Bruyninckx άνοιξε τα μάτια του στις 31 Ιανουαρίου 2023 στο . Τόπος γέννησης είναι .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Jef Bruyninckx αν ζούσε;

Jef Bruyninckx , που πέθανε το NaN , θα ήταν αν ζούσε σήμερα.

Ο Jef Bruyninckx έχει πεθάνει;

Jef Bruyninckx πέθανε το NaN . Ο Jef Bruyninckx πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.