Ποιος είναι Jean Marie Balland ;, πότε πέθανε ο Jean Marie Balland ; Jean Marie Balland ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Jean Marie Balland

Πληροφορίες σχετικά με το Jean Marie Balland

Τόπος Γέννησης
Bué
Ημερομηνία γέννησης
25 Ιουλίου 1934
Τρέχουσα ηλικία
87
Ημερομηνία θανάτου
28 Φεβρουαρίου 1998
Ηλικία που πέθανε
63
Τόπος θανάτου
Lyon
INFOBOX.image
Coat of arms of Jean Marie Balland.svg

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Jean Marie Balland ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Jean Marie Balland , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Jean Marie Balland πέθανε το 1998 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Jean Marie Balland είναι 28 Φεβρουαρίου 1998 . Jean Marie Balland πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Jean Marie Balland , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1998 .

Πόσο χρονών ήταν ο Jean Marie Balland όταν πέθανε;

Jean Marie Balland πέθανε το 1998 . Jean Marie Balland ήταν 63 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Jean Marie Balland ;

Jean Marie Balland πέθανε το 1998 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Jean Marie Balland πέθανε πριν από περίπου 25 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Jean Marie Balland ;

Έχουν περάσει περίπου 9109 ημέρες από Jean Marie Balland .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Jean Marie Balland ;

Jean Marie Balland έχει πεθάνει περίπου 304 μήνες.

Πού πέθανε ο Jean Marie Balland ; Τόπος θανάτου

Jean Marie Balland έκλεισε τα μάτια του στο 28 Φεβρουαρίου 1998 στο Lyon . Ο τόπος του θανάτου είναι Lyon .

Πότε γεννήθηκε το Jean Marie Balland ;

Jean Marie Balland γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 1934 . Jean Marie Balland γεννήθηκε το 1934 .

Πού γεννήθηκε ο Jean Marie Balland ; Τόπος γέννησης

Jean Marie Balland άνοιξε τα μάτια του στις 25 Ιουλίου 1934 στο Bué . Τόπος γέννησης είναι Bué .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Jean Marie Balland αν ζούσε;

Jean Marie Balland , που πέθανε το 1998 , θα ήταν 87 αν ζούσε σήμερα.

Ο Jean Marie Balland έχει πεθάνει;

Jean Marie Balland πέθανε το 1998 . Ο Jean Marie Balland πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.