Ποιος είναι Jean-Louis Richard ;, πότε πέθανε ο Jean-Louis Richard ; Jean-Louis Richard ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Jean-Louis Richard

Πληροφορίες σχετικά με το Jean-Louis Richard

Τόπος Γέννησης
Paris
Ημερομηνία γέννησης
16 Μαΐου 1927
Τρέχουσα ηλικία
94
Ημερομηνία θανάτου
02 Ιουνίου 2012
Ηλικία που πέθανε
85
Τόπος θανάτου
Paris, France

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Jean-Louis Richard ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Jean-Louis Richard , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Jean-Louis Richard πέθανε το 2012 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Jean-Louis Richard είναι 02 Ιουνίου 2012 . Jean-Louis Richard πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Jean-Louis Richard , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2012 .

Πόσο χρονών ήταν ο Jean-Louis Richard όταν πέθανε;

Jean-Louis Richard πέθανε το 2012 . Jean-Louis Richard ήταν 85 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Jean-Louis Richard ;

Jean-Louis Richard πέθανε το 2012 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Jean-Louis Richard πέθανε πριν από περίπου 11 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Jean-Louis Richard ;

Έχουν περάσει περίπου 3900 ημέρες από Jean-Louis Richard .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Jean-Louis Richard ;

Jean-Louis Richard έχει πεθάνει περίπου 130 μήνες.

Πού πέθανε ο Jean-Louis Richard ; Τόπος θανάτου

Jean-Louis Richard έκλεισε τα μάτια του στο 02 Ιουνίου 2012 στο Paris, France . Ο τόπος του θανάτου είναι Paris, France .

Πότε γεννήθηκε το Jean-Louis Richard ;

Jean-Louis Richard γεννήθηκε στις 16 Μαΐου 1927 . Jean-Louis Richard γεννήθηκε το 1927 .

Πού γεννήθηκε ο Jean-Louis Richard ; Τόπος γέννησης

Jean-Louis Richard άνοιξε τα μάτια του στις 16 Μαΐου 1927 στο Paris . Τόπος γέννησης είναι Paris .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Jean-Louis Richard αν ζούσε;

Jean-Louis Richard , που πέθανε το 2012 , θα ήταν 94 αν ζούσε σήμερα.

Ο Jean-Louis Richard έχει πεθάνει;

Jean-Louis Richard πέθανε το 2012 . Ο Jean-Louis Richard πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.