Ποιος είναι Jack Chertok ;, πότε πέθανε ο Jack Chertok ; Jack Chertok ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Jack Chertok

Πληροφορίες σχετικά με το Jack Chertok

Τόπος Γέννησης
Atlanta, Georgia
Ημερομηνία γέννησης
12 Ιουλίου 1906
Τρέχουσα ηλικία
115
Ημερομηνία θανάτου
13 Ιουνίου 1995
Ηλικία που πέθανε
88
Τόπος θανάτου
Los Angeles, California

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Jack Chertok ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Jack Chertok , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Jack Chertok πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Jack Chertok είναι 13 Ιουνίου 1995 . Jack Chertok πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Jack Chertok , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Jack Chertok όταν πέθανε;

Jack Chertok πέθανε το 1995 . Jack Chertok ήταν 88 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Jack Chertok ;

Jack Chertok πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Jack Chertok πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Jack Chertok ;

Έχουν περάσει περίπου 10099 ημέρες από Jack Chertok .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Jack Chertok ;

Jack Chertok έχει πεθάνει περίπου 337 μήνες.

Πού πέθανε ο Jack Chertok ; Τόπος θανάτου

Jack Chertok έκλεισε τα μάτια του στο 13 Ιουνίου 1995 στο Los Angeles, California . Ο τόπος του θανάτου είναι Los Angeles, California .

Πότε γεννήθηκε το Jack Chertok ;

Jack Chertok γεννήθηκε στις 12 Ιουλίου 1906 . Jack Chertok γεννήθηκε το 1906 .

Πού γεννήθηκε ο Jack Chertok ; Τόπος γέννησης

Jack Chertok άνοιξε τα μάτια του στις 12 Ιουλίου 1906 στο Atlanta, Georgia . Τόπος γέννησης είναι Atlanta, Georgia .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Jack Chertok αν ζούσε;

Jack Chertok , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 115 αν ζούσε σήμερα.

Ο Jack Chertok έχει πεθάνει;

Jack Chertok πέθανε το 1995 . Ο Jack Chertok πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.