Ποιος είναι István Halász ;, πότε πέθανε ο István Halász ; István Halász ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του István Halász

Πληροφορίες σχετικά με το István Halász

Τόπος Γέννησης
Rakamaz
Ημερομηνία γέννησης
11 Οκτωβρίου 1951
Τρέχουσα ηλικία
70
Ημερομηνία θανάτου
03 Ιουνίου 2016
Ηλικία που πέθανε
64

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε István Halász ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο István Halász , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. István Halász πέθανε το 2016 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του István Halász είναι 03 Ιουνίου 2016 . István Halász πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο István Halász , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2016 .

Πόσο χρονών ήταν ο István Halász όταν πέθανε;

István Halász πέθανε το 2016 . István Halász ήταν 64 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο István Halász ;

István Halász πέθανε το 2016 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο István Halász πέθανε πριν από περίπου 7 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει István Halász ;

Έχουν περάσει περίπου 2439 ημέρες από István Halász .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε István Halász ;

István Halász έχει πεθάνει περίπου 81 μήνες.

Πού πέθανε ο István Halász ; Τόπος θανάτου

István Halász έκλεισε τα μάτια του στο 03 Ιουνίου 2016 στο . Ο τόπος του θανάτου είναι .

Πότε γεννήθηκε το István Halász ;

István Halász γεννήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 1951 . István Halász γεννήθηκε το 1951 .

Πού γεννήθηκε ο István Halász ; Τόπος γέννησης

István Halász άνοιξε τα μάτια του στις 11 Οκτωβρίου 1951 στο Rakamaz . Τόπος γέννησης είναι Rakamaz .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα István Halász αν ζούσε;

István Halász , που πέθανε το 2016 , θα ήταν 70 αν ζούσε σήμερα.

Ο István Halász έχει πεθάνει;

István Halász πέθανε το 2016 . Ο István Halász πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.