Ποιος είναι Helen Christie ;, πότε πέθανε ο Helen Christie ; Helen Christie ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Helen Christie

Πληροφορίες σχετικά με το Helen Christie

Τόπος Γέννησης
British India
Ημερομηνία γέννησης
21 Οκτωβρίου 1914
Τρέχουσα ηλικία
107
Ημερομηνία θανάτου
16 Μαρτίου 1995
Ηλικία που πέθανε
80
Τόπος θανάτου
Worthing,Sussex,United Kingdom

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Helen Christie ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Helen Christie , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Helen Christie πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Helen Christie είναι 16 Μαρτίου 1995 . Helen Christie πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Helen Christie , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Helen Christie όταν πέθανε;

Helen Christie πέθανε το 1995 . Helen Christie ήταν 80 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Helen Christie ;

Helen Christie πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Helen Christie πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Helen Christie ;

Έχουν περάσει περίπου 10189 ημέρες από Helen Christie .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Helen Christie ;

Helen Christie έχει πεθάνει περίπου 340 μήνες.

Πού πέθανε ο Helen Christie ; Τόπος θανάτου

Helen Christie έκλεισε τα μάτια του στο 16 Μαρτίου 1995 στο Worthing,Sussex,United Kingdom . Ο τόπος του θανάτου είναι Worthing,Sussex,United Kingdom .

Πότε γεννήθηκε το Helen Christie ;

Helen Christie γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1914 . Helen Christie γεννήθηκε το 1914 .

Πού γεννήθηκε ο Helen Christie ; Τόπος γέννησης

Helen Christie άνοιξε τα μάτια του στις 21 Οκτωβρίου 1914 στο British India . Τόπος γέννησης είναι British India .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Helen Christie αν ζούσε;

Helen Christie , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 107 αν ζούσε σήμερα.

Ο Helen Christie έχει πεθάνει;

Helen Christie πέθανε το 1995 . Ο Helen Christie πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.