Ποιος είναι Harry Kesten ;, πότε πέθανε ο Harry Kesten ; Harry Kesten ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Harry Kesten

Πληροφορίες σχετικά με το Harry Kesten

Τόπος Γέννησης
Duisburg
Ημερομηνία γέννησης
18 Νοεμβρίου 1931
Τρέχουσα ηλικία
90
Ημερομηνία θανάτου
28 Μαρτίου 2019
Ηλικία που πέθανε
87
Τόπος θανάτου
Ithaca, New York,United States
Ιθαγένεια
United States of America

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Harry Kesten ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Harry Kesten , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Harry Kesten πέθανε το 2019 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Harry Kesten είναι 28 Μαρτίου 2019 . Harry Kesten πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Harry Kesten , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2019 .

Πόσο χρονών ήταν ο Harry Kesten όταν πέθανε;

Harry Kesten πέθανε το 2019 . Harry Kesten ήταν 87 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Harry Kesten ;

Harry Kesten πέθανε το 2019 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Harry Kesten πέθανε πριν από περίπου 4 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Harry Kesten ;

Έχουν περάσει περίπου 1411 ημέρες από Harry Kesten .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Harry Kesten ;

Harry Kesten έχει πεθάνει περίπου 47 μήνες.

Πού πέθανε ο Harry Kesten ; Τόπος θανάτου

Harry Kesten έκλεισε τα μάτια του στο 28 Μαρτίου 2019 στο Ithaca, New York,United States . Ο τόπος του θανάτου είναι Ithaca, New York,United States .

Πότε γεννήθηκε το Harry Kesten ;

Harry Kesten γεννήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 1931 . Harry Kesten γεννήθηκε το 1931 .

Πού γεννήθηκε ο Harry Kesten ; Τόπος γέννησης

Harry Kesten άνοιξε τα μάτια του στις 18 Νοεμβρίου 1931 στο Duisburg . Τόπος γέννησης είναι Duisburg .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Harry Kesten αν ζούσε;

Harry Kesten , που πέθανε το 2019 , θα ήταν 90 αν ζούσε σήμερα.

Ο Harry Kesten έχει πεθάνει;

Harry Kesten πέθανε το 2019 . Ο Harry Kesten πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.