Ποιος είναι Hans Kalt ;, πότε πέθανε ο Hans Kalt ; Hans Kalt ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Hans Kalt

Πληροφορίες σχετικά με το Hans Kalt

Ημερομηνία γέννησης
25 Μαρτίου 1924
Τρέχουσα ηλικία
99
Ημερομηνία θανάτου
01 Ιανουαρίου 2011
Ηλικία που πέθανε
86

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Hans Kalt ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Hans Kalt , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Hans Kalt πέθανε το 2011 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Hans Kalt είναι 01 Ιανουαρίου 2011 . Hans Kalt πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Hans Kalt , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2011 .

Πόσο χρονών ήταν ο Hans Kalt όταν πέθανε;

Hans Kalt πέθανε το 2011 . Hans Kalt ήταν 86 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Hans Kalt ;

Hans Kalt πέθανε το 2011 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Hans Kalt πέθανε πριν από περίπου 12 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Hans Kalt ;

Έχουν περάσει περίπου 4413 ημέρες από Hans Kalt .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Hans Kalt ;

Hans Kalt έχει πεθάνει περίπου 147 μήνες.

Πού πέθανε ο Hans Kalt ; Τόπος θανάτου

Hans Kalt έκλεισε τα μάτια του στο 01 Ιανουαρίου 2011 στο . Ο τόπος του θανάτου είναι .

Πότε γεννήθηκε το Hans Kalt ;

Hans Kalt γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1924 . Hans Kalt γεννήθηκε το 1924 .

Πού γεννήθηκε ο Hans Kalt ; Τόπος γέννησης

Hans Kalt άνοιξε τα μάτια του στις 25 Μαρτίου 1924 στο . Τόπος γέννησης είναι .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Hans Kalt αν ζούσε;

Hans Kalt , που πέθανε το 2011 , θα ήταν 99 αν ζούσε σήμερα.

Ο Hans Kalt έχει πεθάνει;

Hans Kalt πέθανε το 2011 . Ο Hans Kalt πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.