Ποιος είναι Glen Selbo ;, πότε πέθανε ο Glen Selbo ; Glen Selbo ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Glen Selbo

Πληροφορίες σχετικά με το Glen Selbo

Τόπος Γέννησης
La Crosse, Wisconsin
Ημερομηνία γέννησης
28 Μαρτίου 1926
Τρέχουσα ηλικία
95
Ημερομηνία θανάτου
28 Μαΐου 1995
Ηλικία που πέθανε
69
Τόπος θανάτου
Sun City West, Arizona
Ιθαγένεια
American

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Glen Selbo ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Glen Selbo , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Glen Selbo πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Glen Selbo είναι 28 Μαΐου 1995 . Glen Selbo πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Glen Selbo , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Glen Selbo όταν πέθανε;

Glen Selbo πέθανε το 1995 . Glen Selbo ήταν 69 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Glen Selbo ;

Glen Selbo πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Glen Selbo πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Glen Selbo ;

Έχουν περάσει περίπου 10108 ημέρες από Glen Selbo .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Glen Selbo ;

Glen Selbo έχει πεθάνει περίπου 337 μήνες.

Πού πέθανε ο Glen Selbo ; Τόπος θανάτου

Glen Selbo έκλεισε τα μάτια του στο 28 Μαΐου 1995 στο Sun City West, Arizona . Ο τόπος του θανάτου είναι Sun City West, Arizona .

Πότε γεννήθηκε το Glen Selbo ;

Glen Selbo γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου 1926 . Glen Selbo γεννήθηκε το 1926 .

Πού γεννήθηκε ο Glen Selbo ; Τόπος γέννησης

Glen Selbo άνοιξε τα μάτια του στις 28 Μαρτίου 1926 στο La Crosse, Wisconsin . Τόπος γέννησης είναι La Crosse, Wisconsin .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Glen Selbo αν ζούσε;

Glen Selbo , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 95 αν ζούσε σήμερα.

Ο Glen Selbo έχει πεθάνει;

Glen Selbo πέθανε το 1995 . Ο Glen Selbo πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.