Ποιος είναι George Woodcock ;, πότε πέθανε ο George Woodcock ; George Woodcock ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του George Woodcock

Πληροφορίες σχετικά με το George Woodcock

Τόπος Γέννησης
Winnipeg
Ημερομηνία γέννησης
07 Μαΐου 1912
Τρέχουσα ηλικία
109
Ημερομηνία θανάτου
27 Ιανουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
82
Τόπος θανάτου
Vancouver,British Columbia
Ιθαγένεια
Canadian

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε George Woodcock ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο George Woodcock , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. George Woodcock πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του George Woodcock είναι 27 Ιανουαρίου 1995 . George Woodcock πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο George Woodcock , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο George Woodcock όταν πέθανε;

George Woodcock πέθανε το 1995 . George Woodcock ήταν 82 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο George Woodcock ;

George Woodcock πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο George Woodcock πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει George Woodcock ;

Έχουν περάσει περίπου 10231 ημέρες από George Woodcock .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε George Woodcock ;

George Woodcock έχει πεθάνει περίπου 341 μήνες.

Πού πέθανε ο George Woodcock ; Τόπος θανάτου

George Woodcock έκλεισε τα μάτια του στο 27 Ιανουαρίου 1995 στο Vancouver,British Columbia . Ο τόπος του θανάτου είναι Vancouver,British Columbia .

Πότε γεννήθηκε το George Woodcock ;

George Woodcock γεννήθηκε στις 07 Μαΐου 1912 . George Woodcock γεννήθηκε το 1912 .

Πού γεννήθηκε ο George Woodcock ; Τόπος γέννησης

George Woodcock άνοιξε τα μάτια του στις 07 Μαΐου 1912 στο Winnipeg . Τόπος γέννησης είναι Winnipeg .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα George Woodcock αν ζούσε;

George Woodcock , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 109 αν ζούσε σήμερα.

Ο George Woodcock έχει πεθάνει;

George Woodcock πέθανε το 1995 . Ο George Woodcock πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.