Ποιος είναι George Weissbort ;, πότε πέθανε ο George Weissbort ; George Weissbort ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του George Weissbort

Πληροφορίες σχετικά με το George Weissbort

Τόπος Γέννησης
Brussels
Ημερομηνία γέννησης
10 Απριλίου 1928
Τρέχουσα ηλικία
95
Ημερομηνία θανάτου
08 Ιουλίου 2013
Τόπος θανάτου
Wye Valley

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε George Weissbort ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο George Weissbort , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. George Weissbort πέθανε το 2013 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του George Weissbort είναι 08 Ιουλίου 2013 . George Weissbort πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο George Weissbort , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2013 .

Πόσο χρονών ήταν ο George Weissbort όταν πέθανε;

George Weissbort πέθανε το 2013 . George Weissbort ήταν όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο George Weissbort ;

George Weissbort πέθανε το 2013 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο George Weissbort πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει George Weissbort ;

Έχουν περάσει περίπου 3503 ημέρες από George Weissbort .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε George Weissbort ;

George Weissbort έχει πεθάνει περίπου 117 μήνες.

Πού πέθανε ο George Weissbort ; Τόπος θανάτου

George Weissbort έκλεισε τα μάτια του στο 08 Ιουλίου 2013 στο Wye Valley . Ο τόπος του θανάτου είναι Wye Valley .

Πότε γεννήθηκε το George Weissbort ;

George Weissbort γεννήθηκε στις 10 Απριλίου 1928 . George Weissbort γεννήθηκε το 1928 .

Πού γεννήθηκε ο George Weissbort ; Τόπος γέννησης

George Weissbort άνοιξε τα μάτια του στις 10 Απριλίου 1928 στο Brussels . Τόπος γέννησης είναι Brussels .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα George Weissbort αν ζούσε;

George Weissbort , που πέθανε το 2013 , θα ήταν 95 αν ζούσε σήμερα.

Ο George Weissbort έχει πεθάνει;

George Weissbort πέθανε το 2013 . Ο George Weissbort πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.