Ποιος είναι George Stibitz ;, πότε πέθανε ο George Stibitz ; George Stibitz ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του George Stibitz

Πληροφορίες σχετικά με το George Stibitz

Τόπος Γέννησης
York, Pennsylvania
Ημερομηνία γέννησης
29 Απριλίου 1904
Τρέχουσα ηλικία
117
Ημερομηνία θανάτου
30 Ιανουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
90
Τόπος θανάτου
Hanover, New Hampshire

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε George Stibitz ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο George Stibitz , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. George Stibitz πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του George Stibitz είναι 30 Ιανουαρίου 1995 . George Stibitz πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο George Stibitz , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο George Stibitz όταν πέθανε;

George Stibitz πέθανε το 1995 . George Stibitz ήταν 90 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο George Stibitz ;

George Stibitz πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο George Stibitz πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει George Stibitz ;

Έχουν περάσει περίπου 10228 ημέρες από George Stibitz .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε George Stibitz ;

George Stibitz έχει πεθάνει περίπου 341 μήνες.

Πού πέθανε ο George Stibitz ; Τόπος θανάτου

George Stibitz έκλεισε τα μάτια του στο 30 Ιανουαρίου 1995 στο Hanover, New Hampshire . Ο τόπος του θανάτου είναι Hanover, New Hampshire .

Πότε γεννήθηκε το George Stibitz ;

George Stibitz γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1904 . George Stibitz γεννήθηκε το 1904 .

Πού γεννήθηκε ο George Stibitz ; Τόπος γέννησης

George Stibitz άνοιξε τα μάτια του στις 29 Απριλίου 1904 στο York, Pennsylvania . Τόπος γέννησης είναι York, Pennsylvania .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα George Stibitz αν ζούσε;

George Stibitz , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 117 αν ζούσε σήμερα.

Ο George Stibitz έχει πεθάνει;

George Stibitz πέθανε το 1995 . Ο George Stibitz πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.