Ποιος είναι George Poyser ;, πότε πέθανε ο George Poyser ; George Poyser ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του George Poyser

Πληροφορίες σχετικά με το George Poyser

Τόπος Γέννησης
Stanton Hill
Ημερομηνία γέννησης
05 Φεβρουαρίου 1910
Τρέχουσα ηλικία
112
Ημερομηνία θανάτου
29 Ιανουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
85
Τόπος θανάτου
Skegby

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε George Poyser ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο George Poyser , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. George Poyser πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του George Poyser είναι 29 Ιανουαρίου 1995 . George Poyser πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο George Poyser , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο George Poyser όταν πέθανε;

George Poyser πέθανε το 1995 . George Poyser ήταν 85 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο George Poyser ;

George Poyser πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο George Poyser πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει George Poyser ;

Έχουν περάσει περίπου 10235 ημέρες από George Poyser .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε George Poyser ;

George Poyser έχει πεθάνει περίπου 341 μήνες.

Πού πέθανε ο George Poyser ; Τόπος θανάτου

George Poyser έκλεισε τα μάτια του στο 29 Ιανουαρίου 1995 στο Skegby . Ο τόπος του θανάτου είναι Skegby .

Πότε γεννήθηκε το George Poyser ;

George Poyser γεννήθηκε στις 05 Φεβρουαρίου 1910 . George Poyser γεννήθηκε το 1910 .

Πού γεννήθηκε ο George Poyser ; Τόπος γέννησης

George Poyser άνοιξε τα μάτια του στις 05 Φεβρουαρίου 1910 στο Stanton Hill . Τόπος γέννησης είναι Stanton Hill .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα George Poyser αν ζούσε;

George Poyser , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 112 αν ζούσε σήμερα.

Ο George Poyser έχει πεθάνει;

George Poyser πέθανε το 1995 . Ο George Poyser πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.