Ποιος είναι George Ffitch ;, πότε πέθανε ο George Ffitch ; George Ffitch ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του George Ffitch

Πληροφορίες σχετικά με το George Ffitch

Τόπος Γέννησης
London
Ημερομηνία γέννησης
22 Ιανουαρίου 1929
Τρέχουσα ηλικία
93
Ημερομηνία θανάτου
04 Ιουλίου 2001
Ηλικία που πέθανε
72

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε George Ffitch ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο George Ffitch , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. George Ffitch πέθανε το 2001 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του George Ffitch είναι 04 Ιουλίου 2001 . George Ffitch πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο George Ffitch , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2001 .

Πόσο χρονών ήταν ο George Ffitch όταν πέθανε;

George Ffitch πέθανε το 2001 . George Ffitch ήταν 72 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο George Ffitch ;

George Ffitch πέθανε το 2001 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο George Ffitch πέθανε πριν από περίπου 22 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει George Ffitch ;

Έχουν περάσει περίπου 7881 ημέρες από George Ffitch .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε George Ffitch ;

George Ffitch έχει πεθάνει περίπου 263 μήνες.

Πού πέθανε ο George Ffitch ; Τόπος θανάτου

George Ffitch έκλεισε τα μάτια του στο 04 Ιουλίου 2001 στο . Ο τόπος του θανάτου είναι .

Πότε γεννήθηκε το George Ffitch ;

George Ffitch γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου 1929 . George Ffitch γεννήθηκε το 1929 .

Πού γεννήθηκε ο George Ffitch ; Τόπος γέννησης

George Ffitch άνοιξε τα μάτια του στις 22 Ιανουαρίου 1929 στο London . Τόπος γέννησης είναι London .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα George Ffitch αν ζούσε;

George Ffitch , που πέθανε το 2001 , θα ήταν 93 αν ζούσε σήμερα.

Ο George Ffitch έχει πεθάνει;

George Ffitch πέθανε το 2001 . Ο George Ffitch πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.