Ποιος είναι George Feher ;, πότε πέθανε ο George Feher ; George Feher ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του George Feher

Πληροφορίες σχετικά με το George Feher

Τόπος Γέννησης
Bratislava
Ημερομηνία γέννησης
28 Μαΐου 1924
Τρέχουσα ηλικία
97
Ημερομηνία θανάτου
27 Νοεμβρίου 2017
Ηλικία που πέθανε
93
Τόπος θανάτου
La Jolla, California,United States
Ιθαγένεια
American

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε George Feher ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο George Feher , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. George Feher πέθανε το 2017 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του George Feher είναι 27 Νοεμβρίου 2017 . George Feher πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο George Feher , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2017 .

Πόσο χρονών ήταν ο George Feher όταν πέθανε;

George Feher πέθανε το 2017 . George Feher ήταν 93 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο George Feher ;

George Feher πέθανε το 2017 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο George Feher πέθανε πριν από περίπου 6 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει George Feher ;

Έχουν περάσει περίπου 1891 ημέρες από George Feher .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε George Feher ;

George Feher έχει πεθάνει περίπου 63 μήνες.

Πού πέθανε ο George Feher ; Τόπος θανάτου

George Feher έκλεισε τα μάτια του στο 27 Νοεμβρίου 2017 στο La Jolla, California,United States . Ο τόπος του θανάτου είναι La Jolla, California,United States .

Πότε γεννήθηκε το George Feher ;

George Feher γεννήθηκε στις 28 Μαΐου 1924 . George Feher γεννήθηκε το 1924 .

Πού γεννήθηκε ο George Feher ; Τόπος γέννησης

George Feher άνοιξε τα μάτια του στις 28 Μαΐου 1924 στο Bratislava . Τόπος γέννησης είναι Bratislava .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα George Feher αν ζούσε;

George Feher , που πέθανε το 2017 , θα ήταν 97 αν ζούσε σήμερα.

Ο George Feher έχει πεθάνει;

George Feher πέθανε το 2017 . Ο George Feher πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.