Ποιος είναι Gabriel Piroird ;, πότε πέθανε ο Gabriel Piroird ; Gabriel Piroird ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Gabriel Piroird

Πληροφορίες σχετικά με το Gabriel Piroird

Τόπος Γέννησης
Lyons
Ημερομηνία γέννησης
04 Οκτωβρίου 1932
Τρέχουσα ηλικία
89
Ημερομηνία θανάτου
02 Απριλίου 2019
Ηλικία που πέθανε
86
Τόπος θανάτου
Écully

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Gabriel Piroird ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Gabriel Piroird , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Gabriel Piroird πέθανε το 2019 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Gabriel Piroird είναι 02 Απριλίου 2019 . Gabriel Piroird πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Gabriel Piroird , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2019 .

Πόσο χρονών ήταν ο Gabriel Piroird όταν πέθανε;

Gabriel Piroird πέθανε το 2019 . Gabriel Piroird ήταν 86 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Gabriel Piroird ;

Gabriel Piroird πέθανε το 2019 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Gabriel Piroird πέθανε πριν από περίπου 4 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Gabriel Piroird ;

Έχουν περάσει περίπου 1405 ημέρες από Gabriel Piroird .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Gabriel Piroird ;

Gabriel Piroird έχει πεθάνει περίπου 47 μήνες.

Πού πέθανε ο Gabriel Piroird ; Τόπος θανάτου

Gabriel Piroird έκλεισε τα μάτια του στο 02 Απριλίου 2019 στο Écully . Ο τόπος του θανάτου είναι Écully .

Πότε γεννήθηκε το Gabriel Piroird ;

Gabriel Piroird γεννήθηκε στις 04 Οκτωβρίου 1932 . Gabriel Piroird γεννήθηκε το 1932 .

Πού γεννήθηκε ο Gabriel Piroird ; Τόπος γέννησης

Gabriel Piroird άνοιξε τα μάτια του στις 04 Οκτωβρίου 1932 στο Lyons . Τόπος γέννησης είναι Lyons .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Gabriel Piroird αν ζούσε;

Gabriel Piroird , που πέθανε το 2019 , θα ήταν 89 αν ζούσε σήμερα.

Ο Gabriel Piroird έχει πεθάνει;

Gabriel Piroird πέθανε το 2019 . Ο Gabriel Piroird πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.