Ποιος είναι Frank Kuchta ;, πότε πέθανε ο Frank Kuchta ; Frank Kuchta ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Frank Kuchta

Πληροφορίες σχετικά με το Frank Kuchta

Τόπος Γέννησης
Cleveland, Ohio
Ημερομηνία γέννησης
17 Σεπτεμβρίου 1936
Τρέχουσα ηλικία
85
Ημερομηνία θανάτου
23 Νοεμβρίου 2017
Ηλικία που πέθανε
81
Τόπος θανάτου
Lyndhurst, Ohio

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Frank Kuchta ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Frank Kuchta , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Frank Kuchta πέθανε το 2017 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Frank Kuchta είναι 23 Νοεμβρίου 2017 . Frank Kuchta πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Frank Kuchta , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2017 .

Πόσο χρονών ήταν ο Frank Kuchta όταν πέθανε;

Frank Kuchta πέθανε το 2017 . Frank Kuchta ήταν 81 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Frank Kuchta ;

Frank Kuchta πέθανε το 2017 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Frank Kuchta πέθανε πριν από περίπου 6 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Frank Kuchta ;

Έχουν περάσει περίπου 1904 ημέρες από Frank Kuchta .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Frank Kuchta ;

Frank Kuchta έχει πεθάνει περίπου 63 μήνες.

Πού πέθανε ο Frank Kuchta ; Τόπος θανάτου

Frank Kuchta έκλεισε τα μάτια του στο 23 Νοεμβρίου 2017 στο Lyndhurst, Ohio . Ο τόπος του θανάτου είναι Lyndhurst, Ohio .

Πότε γεννήθηκε το Frank Kuchta ;

Frank Kuchta γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1936 . Frank Kuchta γεννήθηκε το 1936 .

Πού γεννήθηκε ο Frank Kuchta ; Τόπος γέννησης

Frank Kuchta άνοιξε τα μάτια του στις 17 Σεπτεμβρίου 1936 στο Cleveland, Ohio . Τόπος γέννησης είναι Cleveland, Ohio .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Frank Kuchta αν ζούσε;

Frank Kuchta , που πέθανε το 2017 , θα ήταν 85 αν ζούσε σήμερα.

Ο Frank Kuchta έχει πεθάνει;

Frank Kuchta πέθανε το 2017 . Ο Frank Kuchta πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.