Ποιος είναι Frank Jonik ;, πότε πέθανε ο Frank Jonik ; Frank Jonik ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Frank Jonik

Πληροφορίες σχετικά με το Frank Jonik

Ημερομηνία γέννησης
01 Δεκεμβρίου 1957
Τρέχουσα ηλικία
64
Ημερομηνία θανάτου
30 Μαρτίου 2019
Ηλικία που πέθανε
61
Τόπος θανάτου
Greater Sudbury

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Frank Jonik ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Frank Jonik , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Frank Jonik πέθανε το 2019 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Frank Jonik είναι 30 Μαρτίου 2019 . Frank Jonik πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Frank Jonik , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2019 .

Πόσο χρονών ήταν ο Frank Jonik όταν πέθανε;

Frank Jonik πέθανε το 2019 . Frank Jonik ήταν 61 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Frank Jonik ;

Frank Jonik πέθανε το 2019 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Frank Jonik πέθανε πριν από περίπου 4 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Frank Jonik ;

Έχουν περάσει περίπου 1409 ημέρες από Frank Jonik .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Frank Jonik ;

Frank Jonik έχει πεθάνει περίπου 47 μήνες.

Πού πέθανε ο Frank Jonik ; Τόπος θανάτου

Frank Jonik έκλεισε τα μάτια του στο 30 Μαρτίου 2019 στο Greater Sudbury . Ο τόπος του θανάτου είναι Greater Sudbury .

Πότε γεννήθηκε το Frank Jonik ;

Frank Jonik γεννήθηκε στις 01 Δεκεμβρίου 1957 . Frank Jonik γεννήθηκε το 1957 .

Πού γεννήθηκε ο Frank Jonik ; Τόπος γέννησης

Frank Jonik άνοιξε τα μάτια του στις 01 Δεκεμβρίου 1957 στο . Τόπος γέννησης είναι .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Frank Jonik αν ζούσε;

Frank Jonik , που πέθανε το 2019 , θα ήταν 64 αν ζούσε σήμερα.

Ο Frank Jonik έχει πεθάνει;

Frank Jonik πέθανε το 2019 . Ο Frank Jonik πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.