Ποιος είναι François Xavier Nguyên Quang Sách ;, πότε πέθανε ο François Xavier Nguyên Quang Sách ; François Xavier Nguyên Quang Sách ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του François Xavier Nguyên Quang Sách

Πληροφορίες σχετικά με το François Xavier Nguyên Quang Sách

Ημερομηνία γέννησης
24 Μαΐου 1925
Τρέχουσα ηλικία
96
Ημερομηνία θανάτου
06 Ιουλίου 2013
Ηλικία που πέθανε
88
Ιθαγένεια
Vietnamese

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε François Xavier Nguyên Quang Sách ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο François Xavier Nguyên Quang Sách , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. François Xavier Nguyên Quang Sách πέθανε το 2013 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του François Xavier Nguyên Quang Sách είναι 06 Ιουλίου 2013 . François Xavier Nguyên Quang Sách πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο François Xavier Nguyên Quang Sách , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2013 .

Πόσο χρονών ήταν ο François Xavier Nguyên Quang Sách όταν πέθανε;

François Xavier Nguyên Quang Sách πέθανε το 2013 . François Xavier Nguyên Quang Sách ήταν 88 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο François Xavier Nguyên Quang Sách ;

François Xavier Nguyên Quang Sách πέθανε το 2013 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο François Xavier Nguyên Quang Sách πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει François Xavier Nguyên Quang Sách ;

Έχουν περάσει περίπου 3502 ημέρες από François Xavier Nguyên Quang Sách .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε François Xavier Nguyên Quang Sách ;

François Xavier Nguyên Quang Sách έχει πεθάνει περίπου 117 μήνες.

Πού πέθανε ο François Xavier Nguyên Quang Sách ; Τόπος θανάτου

François Xavier Nguyên Quang Sách έκλεισε τα μάτια του στο 06 Ιουλίου 2013 στο . Ο τόπος του θανάτου είναι .

Πότε γεννήθηκε το François Xavier Nguyên Quang Sách ;

François Xavier Nguyên Quang Sách γεννήθηκε στις 24 Μαΐου 1925 . François Xavier Nguyên Quang Sách γεννήθηκε το 1925 .

Πού γεννήθηκε ο François Xavier Nguyên Quang Sách ; Τόπος γέννησης

François Xavier Nguyên Quang Sách άνοιξε τα μάτια του στις 24 Μαΐου 1925 στο . Τόπος γέννησης είναι .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα François Xavier Nguyên Quang Sách αν ζούσε;

François Xavier Nguyên Quang Sách , που πέθανε το 2013 , θα ήταν 96 αν ζούσε σήμερα.

Ο François Xavier Nguyên Quang Sách έχει πεθάνει;

François Xavier Nguyên Quang Sách πέθανε το 2013 . Ο François Xavier Nguyên Quang Sách πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.