Ποιος είναι Elmer Burkart ;, πότε πέθανε ο Elmer Burkart ; Elmer Burkart ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Elmer Burkart

Πληροφορίες σχετικά με το Elmer Burkart

Τόπος Γέννησης
Philadelphia, Pennsylvania
Ημερομηνία γέννησης
31 Ιανουαρίου 1917
Τρέχουσα ηλικία
105
Ημερομηνία θανάτου
05 Φεβρουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
78
Τόπος θανάτου
Baltimore, Maryland

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Elmer Burkart ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Elmer Burkart , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Elmer Burkart πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Elmer Burkart είναι 05 Φεβρουαρίου 1995 . Elmer Burkart πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Elmer Burkart , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Elmer Burkart όταν πέθανε;

Elmer Burkart πέθανε το 1995 . Elmer Burkart ήταν 78 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Elmer Burkart ;

Elmer Burkart πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Elmer Burkart πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Elmer Burkart ;

Έχουν περάσει περίπου 10227 ημέρες από Elmer Burkart .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Elmer Burkart ;

Elmer Burkart έχει πεθάνει περίπου 341 μήνες.

Πού πέθανε ο Elmer Burkart ; Τόπος θανάτου

Elmer Burkart έκλεισε τα μάτια του στο 05 Φεβρουαρίου 1995 στο Baltimore, Maryland . Ο τόπος του θανάτου είναι Baltimore, Maryland .

Πότε γεννήθηκε το Elmer Burkart ;

Elmer Burkart γεννήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1917 . Elmer Burkart γεννήθηκε το 1917 .

Πού γεννήθηκε ο Elmer Burkart ; Τόπος γέννησης

Elmer Burkart άνοιξε τα μάτια του στις 31 Ιανουαρίου 1917 στο Philadelphia, Pennsylvania . Τόπος γέννησης είναι Philadelphia, Pennsylvania .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Elmer Burkart αν ζούσε;

Elmer Burkart , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 105 αν ζούσε σήμερα.

Ο Elmer Burkart έχει πεθάνει;

Elmer Burkart πέθανε το 1995 . Ο Elmer Burkart πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.