Ποιος είναι Douglas Lloyd Campbell ;, πότε πέθανε ο Douglas Lloyd Campbell ; Douglas Lloyd Campbell ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Douglas Lloyd Campbell

Πληροφορίες σχετικά με το Douglas Lloyd Campbell

Τόπος Γέννησης
Portage la Prairie
Ημερομηνία γέννησης
26 Μαΐου 1895
Τρέχουσα ηλικία
126
Ημερομηνία θανάτου
22 Απριλίου 1995
Ηλικία που πέθανε
99
Τόπος θανάτου
Winnipeg
Ιθαγένεια
Canadian

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Douglas Lloyd Campbell ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Douglas Lloyd Campbell , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Douglas Lloyd Campbell πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Douglas Lloyd Campbell είναι 22 Απριλίου 1995 . Douglas Lloyd Campbell πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Douglas Lloyd Campbell , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Douglas Lloyd Campbell όταν πέθανε;

Douglas Lloyd Campbell πέθανε το 1995 . Douglas Lloyd Campbell ήταν 99 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Douglas Lloyd Campbell ;

Douglas Lloyd Campbell πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Douglas Lloyd Campbell πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Douglas Lloyd Campbell ;

Έχουν περάσει περίπου 10155 ημέρες από Douglas Lloyd Campbell .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Douglas Lloyd Campbell ;

Douglas Lloyd Campbell έχει πεθάνει περίπου 339 μήνες.

Πού πέθανε ο Douglas Lloyd Campbell ; Τόπος θανάτου

Douglas Lloyd Campbell έκλεισε τα μάτια του στο 22 Απριλίου 1995 στο Winnipeg . Ο τόπος του θανάτου είναι Winnipeg .

Πότε γεννήθηκε το Douglas Lloyd Campbell ;

Douglas Lloyd Campbell γεννήθηκε στις 26 Μαΐου 1895 . Douglas Lloyd Campbell γεννήθηκε το 1895 .

Πού γεννήθηκε ο Douglas Lloyd Campbell ; Τόπος γέννησης

Douglas Lloyd Campbell άνοιξε τα μάτια του στις 26 Μαΐου 1895 στο Portage la Prairie . Τόπος γέννησης είναι Portage la Prairie .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Douglas Lloyd Campbell αν ζούσε;

Douglas Lloyd Campbell , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 126 αν ζούσε σήμερα.

Ο Douglas Lloyd Campbell έχει πεθάνει;

Douglas Lloyd Campbell πέθανε το 1995 . Ο Douglas Lloyd Campbell πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.