Ποιος είναι Donald Morrow ;, πότε πέθανε ο Donald Morrow ; Donald Morrow ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Donald Morrow

Πληροφορίες σχετικά με το Donald Morrow

Τόπος Γέννησης
Winchester Springs, Ontario
Ημερομηνία γέννησης
18 Δεκεμβρίου 1908
Τρέχουσα ηλικία
113
Ημερομηνία θανάτου
28 Μαρτίου 1995
Ηλικία που πέθανε
86
Τόπος θανάτου
Ottawa,Ontario
Ιθαγένεια
Scottish-Canadian

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Donald Morrow ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Donald Morrow , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Donald Morrow πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Donald Morrow είναι 28 Μαρτίου 1995 . Donald Morrow πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Donald Morrow , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Donald Morrow όταν πέθανε;

Donald Morrow πέθανε το 1995 . Donald Morrow ήταν 86 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Donald Morrow ;

Donald Morrow πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Donald Morrow πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Donald Morrow ;

Έχουν περάσει περίπου 10171 ημέρες από Donald Morrow .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Donald Morrow ;

Donald Morrow έχει πεθάνει περίπου 339 μήνες.

Πού πέθανε ο Donald Morrow ; Τόπος θανάτου

Donald Morrow έκλεισε τα μάτια του στο 28 Μαρτίου 1995 στο Ottawa,Ontario . Ο τόπος του θανάτου είναι Ottawa,Ontario .

Πότε γεννήθηκε το Donald Morrow ;

Donald Morrow γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 1908 . Donald Morrow γεννήθηκε το 1908 .

Πού γεννήθηκε ο Donald Morrow ; Τόπος γέννησης

Donald Morrow άνοιξε τα μάτια του στις 18 Δεκεμβρίου 1908 στο Winchester Springs, Ontario . Τόπος γέννησης είναι Winchester Springs, Ontario .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Donald Morrow αν ζούσε;

Donald Morrow , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 113 αν ζούσε σήμερα.

Ο Donald Morrow έχει πεθάνει;

Donald Morrow πέθανε το 1995 . Ο Donald Morrow πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.