Ποιος είναι Des Foley ;, πότε πέθανε ο Des Foley ; Des Foley ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Des Foley

Πληροφορίες σχετικά με το Des Foley

Τόπος Γέννησης
Kinsealy
Ημερομηνία γέννησης
11 Σεπτεμβρίου 1940
Τρέχουσα ηλικία
81
Ημερομηνία θανάτου
04 Φεβρουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
54

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Des Foley ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Des Foley , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Des Foley πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Des Foley είναι 04 Φεβρουαρίου 1995 . Des Foley πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Des Foley , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Des Foley όταν πέθανε;

Des Foley πέθανε το 1995 . Des Foley ήταν 54 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Des Foley ;

Des Foley πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Des Foley πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Des Foley ;

Έχουν περάσει περίπου 10229 ημέρες από Des Foley .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Des Foley ;

Des Foley έχει πεθάνει περίπου 341 μήνες.

Πού πέθανε ο Des Foley ; Τόπος θανάτου

Des Foley έκλεισε τα μάτια του στο 04 Φεβρουαρίου 1995 στο . Ο τόπος του θανάτου είναι .

Πότε γεννήθηκε το Des Foley ;

Des Foley γεννήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 1940 . Des Foley γεννήθηκε το 1940 .

Πού γεννήθηκε ο Des Foley ; Τόπος γέννησης

Des Foley άνοιξε τα μάτια του στις 11 Σεπτεμβρίου 1940 στο Kinsealy . Τόπος γέννησης είναι Kinsealy .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Des Foley αν ζούσε;

Des Foley , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 81 αν ζούσε σήμερα.

Ο Des Foley έχει πεθάνει;

Des Foley πέθανε το 1995 . Ο Des Foley πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.