Ποιος είναι Denis Neville ;, πότε πέθανε ο Denis Neville ; Denis Neville ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Denis Neville

Πληροφορίες σχετικά με το Denis Neville

Τόπος Γέννησης
London
Ημερομηνία γέννησης
05 Μαΐου 1915
Τρέχουσα ηλικία
106
Ημερομηνία θανάτου
10 Ιανουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
79
Τόπος θανάτου
Rotterdam

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Denis Neville ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Denis Neville , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Denis Neville πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Denis Neville είναι 10 Ιανουαρίου 1995 . Denis Neville πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Denis Neville , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Denis Neville όταν πέθανε;

Denis Neville πέθανε το 1995 . Denis Neville ήταν 79 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Denis Neville ;

Denis Neville πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Denis Neville πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Denis Neville ;

Έχουν περάσει περίπου 10246 ημέρες από Denis Neville .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Denis Neville ;

Denis Neville έχει πεθάνει περίπου 342 μήνες.

Πού πέθανε ο Denis Neville ; Τόπος θανάτου

Denis Neville έκλεισε τα μάτια του στο 10 Ιανουαρίου 1995 στο Rotterdam . Ο τόπος του θανάτου είναι Rotterdam .

Πότε γεννήθηκε το Denis Neville ;

Denis Neville γεννήθηκε στις 05 Μαΐου 1915 . Denis Neville γεννήθηκε το 1915 .

Πού γεννήθηκε ο Denis Neville ; Τόπος γέννησης

Denis Neville άνοιξε τα μάτια του στις 05 Μαΐου 1915 στο London . Τόπος γέννησης είναι London .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Denis Neville αν ζούσε;

Denis Neville , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 106 αν ζούσε σήμερα.

Ο Denis Neville έχει πεθάνει;

Denis Neville πέθανε το 1995 . Ο Denis Neville πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.