Ποιος είναι Chester E. Holifield ;, πότε πέθανε ο Chester E. Holifield ; Chester E. Holifield ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Chester E. Holifield

Πληροφορίες σχετικά με το Chester E. Holifield

Τόπος Γέννησης
Mayfield, Kentucky
Ημερομηνία γέννησης
02 Δεκεμβρίου 1903
Τρέχουσα ηλικία
118
Ημερομηνία θανάτου
05 Φεβρουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
91
Τόπος θανάτου
Redlands, California

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Chester E. Holifield ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Chester E. Holifield , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Chester E. Holifield πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Chester E. Holifield είναι 05 Φεβρουαρίου 1995 . Chester E. Holifield πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Chester E. Holifield , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Chester E. Holifield όταν πέθανε;

Chester E. Holifield πέθανε το 1995 . Chester E. Holifield ήταν 91 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Chester E. Holifield ;

Chester E. Holifield πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Chester E. Holifield πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Chester E. Holifield ;

Έχουν περάσει περίπου 10222 ημέρες από Chester E. Holifield .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Chester E. Holifield ;

Chester E. Holifield έχει πεθάνει περίπου 341 μήνες.

Πού πέθανε ο Chester E. Holifield ; Τόπος θανάτου

Chester E. Holifield έκλεισε τα μάτια του στο 05 Φεβρουαρίου 1995 στο Redlands, California . Ο τόπος του θανάτου είναι Redlands, California .

Πότε γεννήθηκε το Chester E. Holifield ;

Chester E. Holifield γεννήθηκε στις 02 Δεκεμβρίου 1903 . Chester E. Holifield γεννήθηκε το 1903 .

Πού γεννήθηκε ο Chester E. Holifield ; Τόπος γέννησης

Chester E. Holifield άνοιξε τα μάτια του στις 02 Δεκεμβρίου 1903 στο Mayfield, Kentucky . Τόπος γέννησης είναι Mayfield, Kentucky .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Chester E. Holifield αν ζούσε;

Chester E. Holifield , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 118 αν ζούσε σήμερα.

Ο Chester E. Holifield έχει πεθάνει;

Chester E. Holifield πέθανε το 1995 . Ο Chester E. Holifield πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.