Ποιος είναι Caroline John ;, πότε πέθανε ο Caroline John ; Caroline John ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Caroline John

Πληροφορίες σχετικά με το Caroline John

Τόπος Γέννησης
York
Ημερομηνία γέννησης
18 Σεπτεμβρίου 1940
Τρέχουσα ηλικία
81
Ημερομηνία θανάτου
04 Ιουνίου 2012
Ηλικία που πέθανε
71
Τόπος θανάτου
London, England

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Caroline John ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Caroline John , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Caroline John πέθανε το 2012 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Caroline John είναι 04 Ιουνίου 2012 . Caroline John πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Caroline John , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2012 .

Πόσο χρονών ήταν ο Caroline John όταν πέθανε;

Caroline John πέθανε το 2012 . Caroline John ήταν 71 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Caroline John ;

Caroline John πέθανε το 2012 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Caroline John πέθανε πριν από περίπου 11 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Caroline John ;

Έχουν περάσει περίπου 3902 ημέρες από Caroline John .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Caroline John ;

Caroline John έχει πεθάνει περίπου 130 μήνες.

Πού πέθανε ο Caroline John ; Τόπος θανάτου

Caroline John έκλεισε τα μάτια του στο 04 Ιουνίου 2012 στο London, England . Ο τόπος του θανάτου είναι London, England .

Πότε γεννήθηκε το Caroline John ;

Caroline John γεννήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 1940 . Caroline John γεννήθηκε το 1940 .

Πού γεννήθηκε ο Caroline John ; Τόπος γέννησης

Caroline John άνοιξε τα μάτια του στις 18 Σεπτεμβρίου 1940 στο York . Τόπος γέννησης είναι York .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Caroline John αν ζούσε;

Caroline John , που πέθανε το 2012 , θα ήταν 81 αν ζούσε σήμερα.

Ο Caroline John έχει πεθάνει;

Caroline John πέθανε το 2012 . Ο Caroline John πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.