Ποιος είναι Bruce Van Sickle ;, πότε πέθανε ο Bruce Van Sickle ; Bruce Van Sickle ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Bruce Van Sickle

Πληροφορίες σχετικά με το Bruce Van Sickle

Τόπος Γέννησης
Minot, North Dakota
Ημερομηνία γέννησης
12 Φεβρουαρίου 1917
Τρέχουσα ηλικία
105
Ημερομηνία θανάτου
20 Απριλίου 2007
Ηλικία που πέθανε
90
Τόπος θανάτου
Bismarck, North Dakota,North Dakota

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Bruce Van Sickle ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Bruce Van Sickle , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Bruce Van Sickle πέθανε το 2007 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Bruce Van Sickle είναι 20 Απριλίου 2007 . Bruce Van Sickle πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Bruce Van Sickle , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2007 .

Πόσο χρονών ήταν ο Bruce Van Sickle όταν πέθανε;

Bruce Van Sickle πέθανε το 2007 . Bruce Van Sickle ήταν 90 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Bruce Van Sickle ;

Bruce Van Sickle πέθανε το 2007 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Bruce Van Sickle πέθανε πριν από περίπου 16 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Bruce Van Sickle ;

Έχουν περάσει περίπου 5774 ημέρες από Bruce Van Sickle .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Bruce Van Sickle ;

Bruce Van Sickle έχει πεθάνει περίπου 192 μήνες.

Πού πέθανε ο Bruce Van Sickle ; Τόπος θανάτου

Bruce Van Sickle έκλεισε τα μάτια του στο 20 Απριλίου 2007 στο Bismarck, North Dakota,North Dakota . Ο τόπος του θανάτου είναι Bismarck, North Dakota,North Dakota .

Πότε γεννήθηκε το Bruce Van Sickle ;

Bruce Van Sickle γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1917 . Bruce Van Sickle γεννήθηκε το 1917 .

Πού γεννήθηκε ο Bruce Van Sickle ; Τόπος γέννησης

Bruce Van Sickle άνοιξε τα μάτια του στις 12 Φεβρουαρίου 1917 στο Minot, North Dakota . Τόπος γέννησης είναι Minot, North Dakota .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Bruce Van Sickle αν ζούσε;

Bruce Van Sickle , που πέθανε το 2007 , θα ήταν 105 αν ζούσε σήμερα.

Ο Bruce Van Sickle έχει πεθάνει;

Bruce Van Sickle πέθανε το 2007 . Ο Bruce Van Sickle πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.