Ποιος είναι Bill Thurman ;, πότε πέθανε ο Bill Thurman ; Bill Thurman ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Bill Thurman

Πληροφορίες σχετικά με το Bill Thurman

Τόπος Γέννησης
Texas
Ημερομηνία γέννησης
03 Νοεμβρίου 1920
Τρέχουσα ηλικία
101
Ημερομηνία θανάτου
12 Απριλίου 1995
Ηλικία που πέθανε
74
Τόπος θανάτου
Dallas

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Bill Thurman ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Bill Thurman , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Bill Thurman πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Bill Thurman είναι 12 Απριλίου 1995 . Bill Thurman πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Bill Thurman , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Bill Thurman όταν πέθανε;

Bill Thurman πέθανε το 1995 . Bill Thurman ήταν 74 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Bill Thurman ;

Bill Thurman πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Bill Thurman πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Bill Thurman ;

Έχουν περάσει περίπου 10161 ημέρες από Bill Thurman .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Bill Thurman ;

Bill Thurman έχει πεθάνει περίπου 339 μήνες.

Πού πέθανε ο Bill Thurman ; Τόπος θανάτου

Bill Thurman έκλεισε τα μάτια του στο 12 Απριλίου 1995 στο Dallas . Ο τόπος του θανάτου είναι Dallas .

Πότε γεννήθηκε το Bill Thurman ;

Bill Thurman γεννήθηκε στις 03 Νοεμβρίου 1920 . Bill Thurman γεννήθηκε το 1920 .

Πού γεννήθηκε ο Bill Thurman ; Τόπος γέννησης

Bill Thurman άνοιξε τα μάτια του στις 03 Νοεμβρίου 1920 στο Texas . Τόπος γέννησης είναι Texas .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Bill Thurman αν ζούσε;

Bill Thurman , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 101 αν ζούσε σήμερα.

Ο Bill Thurman έχει πεθάνει;

Bill Thurman πέθανε το 1995 . Ο Bill Thurman πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.