Ποιος είναι Bernard Cornfeld ;, πότε πέθανε ο Bernard Cornfeld ; Bernard Cornfeld ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Bernard Cornfeld

Πληροφορίες σχετικά με το Bernard Cornfeld

Τόπος Γέννησης
Istanbul
Ημερομηνία γέννησης
16 Αυγούστου 1927
Τρέχουσα ηλικία
94
Ημερομηνία θανάτου
26 Φεβρουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
67
Τόπος θανάτου
London, UK

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Bernard Cornfeld ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Bernard Cornfeld , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Bernard Cornfeld πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Bernard Cornfeld είναι 26 Φεβρουαρίου 1995 . Bernard Cornfeld πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Bernard Cornfeld , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Bernard Cornfeld όταν πέθανε;

Bernard Cornfeld πέθανε το 1995 . Bernard Cornfeld ήταν 67 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Bernard Cornfeld ;

Bernard Cornfeld πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Bernard Cornfeld πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Bernard Cornfeld ;

Έχουν περάσει περίπου 10210 ημέρες από Bernard Cornfeld .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Bernard Cornfeld ;

Bernard Cornfeld έχει πεθάνει περίπου 340 μήνες.

Πού πέθανε ο Bernard Cornfeld ; Τόπος θανάτου

Bernard Cornfeld έκλεισε τα μάτια του στο 26 Φεβρουαρίου 1995 στο London, UK . Ο τόπος του θανάτου είναι London, UK .

Πότε γεννήθηκε το Bernard Cornfeld ;

Bernard Cornfeld γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1927 . Bernard Cornfeld γεννήθηκε το 1927 .

Πού γεννήθηκε ο Bernard Cornfeld ; Τόπος γέννησης

Bernard Cornfeld άνοιξε τα μάτια του στις 16 Αυγούστου 1927 στο Istanbul . Τόπος γέννησης είναι Istanbul .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Bernard Cornfeld αν ζούσε;

Bernard Cornfeld , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 94 αν ζούσε σήμερα.

Ο Bernard Cornfeld έχει πεθάνει;

Bernard Cornfeld πέθανε το 1995 . Ο Bernard Cornfeld πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.