Ποιος είναι Barbara Kwiatkowska-Lass ;, πότε πέθανε ο Barbara Kwiatkowska-Lass ; Barbara Kwiatkowska-Lass ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Barbara Kwiatkowska-Lass

Πληροφορίες σχετικά με το Barbara Kwiatkowska-Lass

Τόπος Γέννησης
Reichsgau Wartheland
Ημερομηνία γέννησης
31 Μαΐου 1940
Τρέχουσα ηλικία
81
Ημερομηνία θανάτου
05 Μαρτίου 1995
Ηλικία που πέθανε
54
Τόπος θανάτου
Munich,Bavaria

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Barbara Kwiatkowska-Lass ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Barbara Kwiatkowska-Lass , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Barbara Kwiatkowska-Lass πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Barbara Kwiatkowska-Lass είναι 05 Μαρτίου 1995 . Barbara Kwiatkowska-Lass πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Barbara Kwiatkowska-Lass , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Barbara Kwiatkowska-Lass όταν πέθανε;

Barbara Kwiatkowska-Lass πέθανε το 1995 . Barbara Kwiatkowska-Lass ήταν 54 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Barbara Kwiatkowska-Lass ;

Barbara Kwiatkowska-Lass πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Barbara Kwiatkowska-Lass πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Barbara Kwiatkowska-Lass ;

Έχουν περάσει περίπου 10194 ημέρες από Barbara Kwiatkowska-Lass .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Barbara Kwiatkowska-Lass ;

Barbara Kwiatkowska-Lass έχει πεθάνει περίπου 340 μήνες.

Πού πέθανε ο Barbara Kwiatkowska-Lass ; Τόπος θανάτου

Barbara Kwiatkowska-Lass έκλεισε τα μάτια του στο 05 Μαρτίου 1995 στο Munich,Bavaria . Ο τόπος του θανάτου είναι Munich,Bavaria .

Πότε γεννήθηκε το Barbara Kwiatkowska-Lass ;

Barbara Kwiatkowska-Lass γεννήθηκε στις 31 Μαΐου 1940 . Barbara Kwiatkowska-Lass γεννήθηκε το 1940 .

Πού γεννήθηκε ο Barbara Kwiatkowska-Lass ; Τόπος γέννησης

Barbara Kwiatkowska-Lass άνοιξε τα μάτια του στις 31 Μαΐου 1940 στο Reichsgau Wartheland . Τόπος γέννησης είναι Reichsgau Wartheland .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Barbara Kwiatkowska-Lass αν ζούσε;

Barbara Kwiatkowska-Lass , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 81 αν ζούσε σήμερα.

Ο Barbara Kwiatkowska-Lass έχει πεθάνει;

Barbara Kwiatkowska-Lass πέθανε το 1995 . Ο Barbara Kwiatkowska-Lass πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.