Ποιος είναι Arthur Ruysschaert ;, πότε πέθανε ο Arthur Ruysschaert ; Arthur Ruysschaert ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Arthur Ruysschaert

Πληροφορίες σχετικά με το Arthur Ruysschaert

Τόπος Γέννησης
Bruges
Ημερομηνία γέννησης
20 Φεβρουαρίου 1910
Τρέχουσα ηλικία
112
Ημερομηνία θανάτου
09 Ιανουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
84
Τόπος θανάτου
Bruges,Belgium

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Arthur Ruysschaert ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Arthur Ruysschaert , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Arthur Ruysschaert πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Arthur Ruysschaert είναι 09 Ιανουαρίου 1995 . Arthur Ruysschaert πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Arthur Ruysschaert , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Arthur Ruysschaert όταν πέθανε;

Arthur Ruysschaert πέθανε το 1995 . Arthur Ruysschaert ήταν 84 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Arthur Ruysschaert ;

Arthur Ruysschaert πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Arthur Ruysschaert πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Arthur Ruysschaert ;

Έχουν περάσει περίπου 10249 ημέρες από Arthur Ruysschaert .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Arthur Ruysschaert ;

Arthur Ruysschaert έχει πεθάνει περίπου 342 μήνες.

Πού πέθανε ο Arthur Ruysschaert ; Τόπος θανάτου

Arthur Ruysschaert έκλεισε τα μάτια του στο 09 Ιανουαρίου 1995 στο Bruges,Belgium . Ο τόπος του θανάτου είναι Bruges,Belgium .

Πότε γεννήθηκε το Arthur Ruysschaert ;

Arthur Ruysschaert γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1910 . Arthur Ruysschaert γεννήθηκε το 1910 .

Πού γεννήθηκε ο Arthur Ruysschaert ; Τόπος γέννησης

Arthur Ruysschaert άνοιξε τα μάτια του στις 20 Φεβρουαρίου 1910 στο Bruges . Τόπος γέννησης είναι Bruges .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Arthur Ruysschaert αν ζούσε;

Arthur Ruysschaert , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 112 αν ζούσε σήμερα.

Ο Arthur Ruysschaert έχει πεθάνει;

Arthur Ruysschaert πέθανε το 1995 . Ο Arthur Ruysschaert πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.