Ποιος είναι Arthur Erickson ;, πότε πέθανε ο Arthur Erickson ; Arthur Erickson ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Arthur Erickson

Πληροφορίες σχετικά με το Arthur Erickson

Τόπος Γέννησης
Vancouver
Ημερομηνία γέννησης
13 Ιουνίου 1924
Τρέχουσα ηλικία
97
Ημερομηνία θανάτου
19 Μαΐου 2009
Ηλικία που πέθανε
84
Τόπος θανάτου
Vancouver, British Columbia, Canada

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Arthur Erickson ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Arthur Erickson , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Arthur Erickson πέθανε το 2009 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Arthur Erickson είναι 19 Μαΐου 2009 . Arthur Erickson πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Arthur Erickson , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2009 .

Πόσο χρονών ήταν ο Arthur Erickson όταν πέθανε;

Arthur Erickson πέθανε το 2009 . Arthur Erickson ήταν 84 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Arthur Erickson ;

Arthur Erickson πέθανε το 2009 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Arthur Erickson πέθανε πριν από περίπου 14 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Arthur Erickson ;

Έχουν περάσει περίπου 5005 ημέρες από Arthur Erickson .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Arthur Erickson ;

Arthur Erickson έχει πεθάνει περίπου 167 μήνες.

Πού πέθανε ο Arthur Erickson ; Τόπος θανάτου

Arthur Erickson έκλεισε τα μάτια του στο 19 Μαΐου 2009 στο Vancouver, British Columbia, Canada . Ο τόπος του θανάτου είναι Vancouver, British Columbia, Canada .

Πότε γεννήθηκε το Arthur Erickson ;

Arthur Erickson γεννήθηκε στις 13 Ιουνίου 1924 . Arthur Erickson γεννήθηκε το 1924 .

Πού γεννήθηκε ο Arthur Erickson ; Τόπος γέννησης

Arthur Erickson άνοιξε τα μάτια του στις 13 Ιουνίου 1924 στο Vancouver . Τόπος γέννησης είναι Vancouver .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Arthur Erickson αν ζούσε;

Arthur Erickson , που πέθανε το 2009 , θα ήταν 97 αν ζούσε σήμερα.

Ο Arthur Erickson έχει πεθάνει;

Arthur Erickson πέθανε το 2009 . Ο Arthur Erickson πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.