Ποιος είναι Annie Fischer ;, πότε πέθανε ο Annie Fischer ; Annie Fischer ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Annie Fischer

Πληροφορίες σχετικά με το Annie Fischer

Τόπος Γέννησης
Budapest
Ημερομηνία γέννησης
04 Ιουλίου 1914
Τρέχουσα ηλικία
107
Ημερομηνία θανάτου
09 Απριλίου 1995
Ηλικία που πέθανε
80
Τόπος θανάτου
Hungary

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Annie Fischer ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Annie Fischer , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Annie Fischer πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Annie Fischer είναι 09 Απριλίου 1995 . Annie Fischer πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Annie Fischer , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Annie Fischer όταν πέθανε;

Annie Fischer πέθανε το 1995 . Annie Fischer ήταν 80 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Annie Fischer ;

Annie Fischer πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Annie Fischer πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Annie Fischer ;

Έχουν περάσει περίπου 10168 ημέρες από Annie Fischer .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Annie Fischer ;

Annie Fischer έχει πεθάνει περίπου 339 μήνες.

Πού πέθανε ο Annie Fischer ; Τόπος θανάτου

Annie Fischer έκλεισε τα μάτια του στο 09 Απριλίου 1995 στο Hungary . Ο τόπος του θανάτου είναι Hungary .

Πότε γεννήθηκε το Annie Fischer ;

Annie Fischer γεννήθηκε στις 04 Ιουλίου 1914 . Annie Fischer γεννήθηκε το 1914 .

Πού γεννήθηκε ο Annie Fischer ; Τόπος γέννησης

Annie Fischer άνοιξε τα μάτια του στις 04 Ιουλίου 1914 στο Budapest . Τόπος γέννησης είναι Budapest .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Annie Fischer αν ζούσε;

Annie Fischer , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 107 αν ζούσε σήμερα.

Ο Annie Fischer έχει πεθάνει;

Annie Fischer πέθανε το 1995 . Ο Annie Fischer πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.