Ποιος είναι Andrija Puharich ;, πότε πέθανε ο Andrija Puharich ; Andrija Puharich ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Andrija Puharich

Πληροφορίες σχετικά με το Andrija Puharich

Τόπος Γέννησης
Chicago
Ημερομηνία γέννησης
18 Φεβρουαρίου 1918
Τρέχουσα ηλικία
105
Ημερομηνία θανάτου
02 Ιανουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
76
Τόπος θανάτου
Dobson, North Carolina

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Andrija Puharich ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Andrija Puharich , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Andrija Puharich πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Andrija Puharich είναι 02 Ιανουαρίου 1995 . Andrija Puharich πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Andrija Puharich , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Andrija Puharich όταν πέθανε;

Andrija Puharich πέθανε το 1995 . Andrija Puharich ήταν 76 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Andrija Puharich ;

Andrija Puharich πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Andrija Puharich πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Andrija Puharich ;

Έχουν περάσει περίπου 10262 ημέρες από Andrija Puharich .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Andrija Puharich ;

Andrija Puharich έχει πεθάνει περίπου 342 μήνες.

Πού πέθανε ο Andrija Puharich ; Τόπος θανάτου

Andrija Puharich έκλεισε τα μάτια του στο 02 Ιανουαρίου 1995 στο Dobson, North Carolina . Ο τόπος του θανάτου είναι Dobson, North Carolina .

Πότε γεννήθηκε το Andrija Puharich ;

Andrija Puharich γεννήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 1918 . Andrija Puharich γεννήθηκε το 1918 .

Πού γεννήθηκε ο Andrija Puharich ; Τόπος γέννησης

Andrija Puharich άνοιξε τα μάτια του στις 18 Φεβρουαρίου 1918 στο Chicago . Τόπος γέννησης είναι Chicago .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Andrija Puharich αν ζούσε;

Andrija Puharich , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 105 αν ζούσε σήμερα.

Ο Andrija Puharich έχει πεθάνει;

Andrija Puharich πέθανε το 1995 . Ο Andrija Puharich πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.