Ποιος είναι Anders Ehnmark ;, πότε πέθανε ο Anders Ehnmark ; Anders Ehnmark ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Anders Ehnmark

Πληροφορίες σχετικά με το Anders Ehnmark

Τόπος Γέννησης
Linköping
Ημερομηνία γέννησης
01 Ιουνίου 1931
Τρέχουσα ηλικία
90
Ημερομηνία θανάτου
28 Μαρτίου 2019
Ηλικία που πέθανε
87
Ιθαγένεια
Swedish

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Anders Ehnmark ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Anders Ehnmark , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Anders Ehnmark πέθανε το 2019 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Anders Ehnmark είναι 28 Μαρτίου 2019 . Anders Ehnmark πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Anders Ehnmark , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2019 .

Πόσο χρονών ήταν ο Anders Ehnmark όταν πέθανε;

Anders Ehnmark πέθανε το 2019 . Anders Ehnmark ήταν 87 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Anders Ehnmark ;

Anders Ehnmark πέθανε το 2019 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Anders Ehnmark πέθανε πριν από περίπου 4 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Anders Ehnmark ;

Έχουν περάσει περίπου 1403 ημέρες από Anders Ehnmark .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Anders Ehnmark ;

Anders Ehnmark έχει πεθάνει περίπου 47 μήνες.

Πού πέθανε ο Anders Ehnmark ; Τόπος θανάτου

Anders Ehnmark έκλεισε τα μάτια του στο 28 Μαρτίου 2019 στο . Ο τόπος του θανάτου είναι .

Πότε γεννήθηκε το Anders Ehnmark ;

Anders Ehnmark γεννήθηκε στις 01 Ιουνίου 1931 . Anders Ehnmark γεννήθηκε το 1931 .

Πού γεννήθηκε ο Anders Ehnmark ; Τόπος γέννησης

Anders Ehnmark άνοιξε τα μάτια του στις 01 Ιουνίου 1931 στο Linköping . Τόπος γέννησης είναι Linköping .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Anders Ehnmark αν ζούσε;

Anders Ehnmark , που πέθανε το 2019 , θα ήταν 90 αν ζούσε σήμερα.

Ο Anders Ehnmark έχει πεθάνει;

Anders Ehnmark πέθανε το 2019 . Ο Anders Ehnmark πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.