Ποιος είναι Alex Groza ;, πότε πέθανε ο Alex Groza ; Alex Groza ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Alex Groza

Πληροφορίες σχετικά με το Alex Groza

Τόπος Γέννησης
Martins Ferry, Ohio
Ημερομηνία γέννησης
06 Οκτωβρίου 1926
Τρέχουσα ηλικία
95
Ημερομηνία θανάτου
20 Ιανουαρίου 1995
Ηλικία που πέθανε
68
Τόπος θανάτου
San Diego, California
Ιθαγένεια
American

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Alex Groza ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Alex Groza , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Alex Groza πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Alex Groza είναι 20 Ιανουαρίου 1995 . Alex Groza πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Alex Groza , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Alex Groza όταν πέθανε;

Alex Groza πέθανε το 1995 . Alex Groza ήταν 68 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Alex Groza ;

Alex Groza πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Alex Groza πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Alex Groza ;

Έχουν περάσει περίπου 10247 ημέρες από Alex Groza .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Alex Groza ;

Alex Groza έχει πεθάνει περίπου 342 μήνες.

Πού πέθανε ο Alex Groza ; Τόπος θανάτου

Alex Groza έκλεισε τα μάτια του στο 20 Ιανουαρίου 1995 στο San Diego, California . Ο τόπος του θανάτου είναι San Diego, California .

Πότε γεννήθηκε το Alex Groza ;

Alex Groza γεννήθηκε στις 06 Οκτωβρίου 1926 . Alex Groza γεννήθηκε το 1926 .

Πού γεννήθηκε ο Alex Groza ; Τόπος γέννησης

Alex Groza άνοιξε τα μάτια του στις 06 Οκτωβρίου 1926 στο Martins Ferry, Ohio . Τόπος γέννησης είναι Martins Ferry, Ohio .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Alex Groza αν ζούσε;

Alex Groza , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 95 αν ζούσε σήμερα.

Ο Alex Groza έχει πεθάνει;

Alex Groza πέθανε το 1995 . Ο Alex Groza πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.