Ποιος είναι Alex Agase ;, πότε πέθανε ο Alex Agase ; Alex Agase ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Alex Agase

Πληροφορίες σχετικά με το Alex Agase

Τόπος Γέννησης
Chicago
Ημερομηνία γέννησης
26 Μαρτίου 1922
Τρέχουσα ηλικία
99
Ημερομηνία θανάτου
02 Μαΐου 2007
Ηλικία που πέθανε
85
Τόπος θανάτου
Tarpon Springs, Florida

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Alex Agase ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Alex Agase , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Alex Agase πέθανε το 2007 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Alex Agase είναι 02 Μαΐου 2007 . Alex Agase πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Alex Agase , η απάντηση στην ερώτηση είναι 2007 .

Πόσο χρονών ήταν ο Alex Agase όταν πέθανε;

Alex Agase πέθανε το 2007 . Alex Agase ήταν 85 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Alex Agase ;

Alex Agase πέθανε το 2007 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Alex Agase πέθανε πριν από περίπου 16 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Alex Agase ;

Έχουν περάσει περίπου 5762 ημέρες από Alex Agase .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Alex Agase ;

Alex Agase έχει πεθάνει περίπου 192 μήνες.

Πού πέθανε ο Alex Agase ; Τόπος θανάτου

Alex Agase έκλεισε τα μάτια του στο 02 Μαΐου 2007 στο Tarpon Springs, Florida . Ο τόπος του θανάτου είναι Tarpon Springs, Florida .

Πότε γεννήθηκε το Alex Agase ;

Alex Agase γεννήθηκε στις 26 Μαρτίου 1922 . Alex Agase γεννήθηκε το 1922 .

Πού γεννήθηκε ο Alex Agase ; Τόπος γέννησης

Alex Agase άνοιξε τα μάτια του στις 26 Μαρτίου 1922 στο Chicago . Τόπος γέννησης είναι Chicago .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Alex Agase αν ζούσε;

Alex Agase , που πέθανε το 2007 , θα ήταν 99 αν ζούσε σήμερα.

Ο Alex Agase έχει πεθάνει;

Alex Agase πέθανε το 2007 . Ο Alex Agase πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.