Ποιος είναι Abdul Ali Mazari ;, πότε πέθανε ο Abdul Ali Mazari ; Abdul Ali Mazari ημερομηνία θανάτου. Εικόνα του Abdul Ali Mazari

Πληροφορίες σχετικά με το Abdul Ali Mazari

Τόπος Γέννησης
Charkint District
Ημερομηνία γέννησης
01 Ιανουαρίου 1946
Τρέχουσα ηλικία
77
Ημερομηνία θανάτου
12 Μαρτίου 1995
Ηλικία που πέθανε
49
Τόπος θανάτου
Ghazni city,Ghazni Province,Islamic State of Afghanistan
Ιθαγένεια
Afghanistan

Σε ποια χρονιά (When) πέθανε Abdul Ali Mazari ; Ημερομηνία θανάτου, Ποια χρονιά πέθανε;

Ποιο έτος πέθανε ο Abdul Ali Mazari , ποιο έτος πέθανε, αναρωτιούνται ερωτήσεις όπως η ημερομηνία θανάτου. Abdul Ali Mazari πέθανε το 1995 . Η πλήρης ημερομηνία θανάτου του Abdul Ali Mazari είναι 12 Μαρτίου 1995 . Abdul Ali Mazari πέθανε αυτήν την ημερομηνία. Σε ποια χρονιά πέθανε ο Abdul Ali Mazari , η απάντηση στην ερώτηση είναι 1995 .

Πόσο χρονών ήταν ο Abdul Ali Mazari όταν πέθανε;

Abdul Ali Mazari πέθανε το 1995 . Abdul Ali Mazari ήταν 49 όταν πέθανε.

Πριν από πόσα χρόνια πέθανε ο Abdul Ali Mazari ;

Abdul Ali Mazari πέθανε το 1995 . Επειδή λοιπόν βρισκόμαστε τώρα στο 2023 , ο Abdul Ali Mazari πέθανε πριν από περίπου 28 χρόνια.

Πόσες ημέρες έχει Abdul Ali Mazari ;

Έχουν περάσει περίπου 10196 ημέρες από Abdul Ali Mazari .

Πόσοι μήνες έχουν περάσει από τότε που πέθανε Abdul Ali Mazari ;

Abdul Ali Mazari έχει πεθάνει περίπου 340 μήνες.

Πού πέθανε ο Abdul Ali Mazari ; Τόπος θανάτου

Abdul Ali Mazari έκλεισε τα μάτια του στο 12 Μαρτίου 1995 στο Ghazni city,Ghazni Province,Islamic State of Afghanistan . Ο τόπος του θανάτου είναι Ghazni city,Ghazni Province,Islamic State of Afghanistan .

Πότε γεννήθηκε το Abdul Ali Mazari ;

Abdul Ali Mazari γεννήθηκε στις 01 Ιανουαρίου 1946 . Abdul Ali Mazari γεννήθηκε το 1946 .

Πού γεννήθηκε ο Abdul Ali Mazari ; Τόπος γέννησης

Abdul Ali Mazari άνοιξε τα μάτια του στις 01 Ιανουαρίου 1946 στο Charkint District . Τόπος γέννησης είναι Charkint District .

Πόσο χρονών θα ήταν σήμερα Abdul Ali Mazari αν ζούσε;

Abdul Ali Mazari , που πέθανε το 1995 , θα ήταν 77 αν ζούσε σήμερα.

Ο Abdul Ali Mazari έχει πεθάνει;

Abdul Ali Mazari πέθανε το 1995 . Ο Abdul Ali Mazari πεθάνει; Η απάντηση στην ερώτηση είναι Ναι.